Стъпка 1: Представете себе си…

Представете себе си, по всеки възможен начин. Позволете на мозъка си да генерира възможно най-много информация, мисли и концепции. Пишете текстове (най-добро), рисувайте картини, композирайте музика, пейте песен, свирете на китара. Правете всичко, което стартира от Вашето съзнание. И го запишете. Това е връзката, между днешната ви същност и бъдещото възкресено (рестартирано) съзнание. Колкото повече съдържание е създал вашият ум, толкова повече ще бъде въведено в бъдещия изкуствен интелект, който ще го анализира и ще пресъздаде Вашето съзнание.

Към настоящия момент не е възможно съзнанието Ви да се прехвърли в компютър. Но днес вече можем да запаметим информацията, която ще е нужна на компютъра в бъдеще, за да пресъздаде вашият ум. Вие ще умрете един ден, но вече имате възможност да създадете отпечатък, който ще послужи за Вашето възкресение. Нашето поколение ще е между първите безсмъртни. Ние сме първото поколение, което не може да живее вечно, но може да създаде и запамети достатъчно информация, така че да бъде възкресено, когато технологията стане достатъчно развита, за да пресъздаде съзнанието в компютър…

Продължете към Стъпка 2…


Това е само кратка презентация за бързо запознаване с концепцията. Можете да се запознаете с цялостната философия на „селфи безсмъртието“ тук: Идеята на „селфи безсмъртието“…