Стъпка 3: В бъдеще изкуствен супер-интелект ще пресъздаде съзнанието ви, на база на направените днес записи…

В настоящия момент, ние сме много далеч от пълно разбиране на човешкия ум. Никой не знае как това малко устройство – под 2 кг., е способно на толкова сложни дейности като мисленето, изследването на Вселената, изобретяването на самолети и рисуването на Мона Лиза. Така че – представете си своя ум като „черна кутия“.

Това е подход за анализ, ползван в науката, и най-вече в компютрите и информационните технологии.

Представете си, че имате кутия, която съдържа 3 цели числа. Те са опростен модел на вашето съзнание. Например нека моите 3 числа да са 2, 5, 0. Това е кутията, наречена „Добри“. Вашите са 7, 6, 4. И т.н. Базирайки се на тези числа, ние сме различни хора. Все пак, ако друг човек се появи с 2, 5, 0, то той ще е второ „Аз“. Т.е. втори „Добри“.

Но ние не знаем числата. Може ли тогава „Добри“ да бъде пресъздаден?

Да.

Представете си, че Добри съобщава някакви числа, които са резултат от някакво изчисление, базирано на началните числа. Например – съобщавам сумата от моите числа – 7. След това съобщавам разликата на 2 от тях – 3. След това съобщавам произведението на 3-те числа – 0. След това съобщавам произведението на всеки 2 числа – 2×0=0, 5×0=0, 2×5=10. И т.н. Така накрая ще имаме списък с 20-30 числа, които са продукт, произтичат от началните 3 числа, получени с различни операции. Чрез комбинирането на тази информация, и чрез логически анализ, могат да се намерят началните числа. И тогава – да се създаде копие на „черната кутия“.

Нека да направим анализа. След като произведението на 3 числа е 0, следователно поне едно от числата е 0. Намерихме първото число. След това имаме, че произведението на 2 от числата е 10. Очевидно това са 2 числа, които не са 0. Т.е. имаме една 0 и две числа, които не са нули. И накрая, имаме произведение на 2 числа, което дава 10. Единствената такава комбинация е 2 и 5. Имаме трите числа на Добри. И дори не използвахме всичко, което той ни даде като информация.

Всъщност, в реалността ще бъде много по-сложно. Много повече данни ще трябва да се анализират. И много повече начални променливи ще трябва да бъдат открити. Но идеята е, че днес ние можем да създадем и запишем огромно количество информация, която е „изходящ продукт на мозъка“. Така в бъдеще тя ще бъде достатъчна за това своебразно „обратно инженерство“ (reverse engineering) на съзнанието ни…

Обратно към началото… Стъпка 1…


Това е само кратка презентация за бързо запознаване с концепцията. Можете да се запознаете с цялостната философия на „селфи безсмъртието“ тук: Идеята на „селфи безсмъртието“…