Идеята на „селфи безсмъртието“…

Какво означава „Селфи Църква“? 

Това всъщност не е църква по смисъла на масовото възприятие на тази дума. Повечето религии се опират на съществуването на „душа“, която е част от човешката същност, и именно чрез нея се постига безсмъртие. Има разлики между отделните религии, но почти всички те твърдят, че душата съществува, и ако следвате някакви правила, определени от някакъв вид „Бог“, то вие ще живеете вечно. Всъщност, няма да живеете вие, а вашата душа. Само тя е безсмъртна. Друга част – например тялото ви, не е вечно, и няма да съществува след физическата ви смърт.

Идеята на „Селфи Църквата“ е различна. Тя е повече научна, отколкото религиозна. Всъщност, думата „църква“ се ползва поради нейната популярност в областите, свързани с „вечния живот“. Няма друга човешка институция, която да е толкова близо до анализа на вечния живот, като религията и като различните църкви. Ето защо името „Селфи Църква“ бе предпочетено. То би могло да е нещо друго – например „Селфи Акадения на Науките за възпроизвеждане на съзнанието“. Но това не би било толкова атрактивно, и би се разпространило сред обществото по-бавно.

А ние намираме скоростта за важна. Много хора са близо до края на своя живот и имат много малко време, за да създадат евентуално запис на някакъв „изходен продукт“ на техните умове. И тогава, ако нашата концепция е правилна, то тези хора имат шанса да бъдат възкресени един ден. Така че, бързото разпространение на идеята е важно – особено за възрастните и болните хора. Ето защо „църква“ е по-добре от „академия“.

Така „Селфи Църквата“ е проект за безсмъртие, който приема, че човешката идентичност, това е съдържанието на човешкия ум. И е продукт на човешкия мозък. Т.е. човекът, това е неговото съзнание. Следователно, ако по някакъв начин, това съзнание може да бъде „пресъздадено“, след смъртта на мозъка, то това би било де факто възкресяване на самия човек. В тази концепция, „душа“ не е необходима. И това прави тази религия, църква, или просто вярване, много по-различна от класическите религии.

Всъщност „Селфи Църквата“ се различава от класическите църкви дори по отношението си към тях. Общо за почти всички религии и църкви е, че те отричат и отхвърлят всички други църкви. Всички религии твърдят, че те са „единствената истинска религия“ и, че само те предлагат „истинско спасение“. Всички останали религии са грешни, и често са представяни дори като „подвеждащо изобретение“ на Злото, в неговия опит да ви отнеме душата.

„Селфи Църквата“ не отрича останалите църкви. Можете са останете християнин, мюсюлманин, евреин, будист, или последовател на друго течение. Ние не докосваме въпроса с „душата“, и ние не предлагаме нейното спасение. Всъщност, ние вярваме, че вашата досегашна религия е част от вашето съзнание, и също следва да бъде „записана“. Тя ще е нужна за вашето бъдещо възкресение. Вие няма да бъдете същия човек, без вашата религия.

Разбира се, ние допускаме, че нашите идеи могат да накарат някои хора да станат атеисти. Въпреки това, те ще трябва да опишат своите предишни вярвания, защото те вече са част от идентичността им. И накрая – за разлика от останалите религии, ние не претендираме за безпогрешност. Абсолютно възможно е душата да съществува. В този случай, за вас ще е добре да си имате и някаква друга класическа религия, и да я ползвате като надежда за спасение.

Всичко, което ние предлагаме, е спасение на разума и съзнанието. Ако това сте вие в цялост, то тогава вие ще бъдете безсмъртни. Ако душата съществува, и е необходима, то тогава ще трябва да разчитате на досегашния си Бог.

Защо „селфи“?

„Селфи“ е изключително популярна дума в настоящия свят, движен от информация. Така, също като „църква“, това е добра дума за представянето на идеята. Но всъщност, тя е нещо повече. „Селфи“ е точно това, което трябва да създадете сега, за да имате шанс за съживяване в бъдеще. Става дума обаче за далеч по-широко значение на думата „селфи“. Това не е просто направена от самия вас снимка, с мобилния ви телефон. Става дума за огромно количество информация за вас, за живота ви, за обществото, в което живеете, за приятелите ви, и пр.

И най-важното – „селфито“ следва да е продукт на вашия ум. То трябва да е създадено от него, при това с най-голямото възможно усилие. Огромно съдържание, генерирано от вашия ум е необходимо, за да може в бъдеще, като бъде „обратно анализирано“ (от края към началото), да е възможно да се открие структурата и начина на функциониране на оригиналния създател. Това е идеята на „обратното инженерство“, или „реверсивно инженерство“, приложена към човека и неговото съзнание. Така че – бъдете щедри, не пестете усилия и създайте, най-голямото, най-богатото и най-подробното селфи на самия себе си.

Реверсивно инженерство на ума?

Да. Това е сърцевината на „Селфи Църквата“. Ние вярваме, че то е възможно, и ще бъде реалност в бъдеще. Развитието на различни науки ще доведе до ситуация, когато, ако се базира на достатъчно информация, компютър от следващо поколение ще бъде способен да пресъздаде съзнанието на хора, които не са живи от векове. Така, това което можем да направим сега, е да създадем тази информация, и да я запаметим. След това, тя ще чака, докато човешкото познание се развие достатъчно.

Но възможно ли е „обратно инженерство“ върху човешкия ум?

Да, определено е възможно. В най-общ вид, можете да разделите човешкото мислене на 2 части – случайна и неслучайна. Случайната може да се пресъздаде дори сега. Има генератори на случайни числа, събития, действия от различен тип. Освен това, „случайността“ е характеристика на природата сама по себе си, т.е. тя не се отнася само до човешкото мислене. Т.е. тя винаги ще съществува. Съответно – ние следва да мислим за „неслучайната част“. Т.е. тази, която се дефинира от определен брой променливи, взаимодействащи си по определени правила. Това може да се нарече „детерминирана част“.

Към настоящия момент, човечеството се намира много далеч от пълното разбиране на човешкия ум. Никой не знае как това малко устройство – под 2 килограма, е способно на толкова сложни дейности като мисленето, изследването на Вселената, изобретяването на самолети и нарисуването на Мона Лиза. Така че, възприемете ума си като „черна кутия“.

Това е концепция за анализ, ползвана в науката, и най-вече – в компютрите и ИТ. За да изследваш нещо, не е нужно да знаеш всичко за него. Вместо това, можеш да изследваш неговия „изход“, продуктът който то произвежда. И опирайки се на някакви закони и принципи, можеш да установиш как то работи и какъв е източникът на изведения продукт.

Нека дадем малък пример…

Представете си, че имате кутия, която съдържа 3 цели числа. Те са опростен модел на вашето съзнание. Например нека моите 3 числа да са 2, 5, 0. Това е кутията, наречена „Добри“. Вашите са 7, 6, 4. И т.н. Базирайки се на тези числа, ние сме различни хора. Все пак, ако друг човек се появи с 2, 5, 0, то той ще е второ „Аз“. Т.е. втори „Добри“.

Но ние не знаем числата. Може ли тогава „Добри“ да бъде пресъздаден?

Да.

Представете си, че Добри съобщава някакви числа, които са резултат от някакво изчисление, базирано на началните числа. Например – съобщавам сумата от моите числа – 7. След това съобщавам разликата на 2 от тях – 3. След това съобщавам произведението на 3-те числа – 0. След това съобщавам произведението на всеки 2 числа – 2×0=0, 5×0=0, 2×5=10. И т.н. Така накрая ще имаме списък с 20-30 числа, които са продукт, произтичат от началните 3 числа, получени с различни операции. Чрез комбинирането на тази информация, и чрез логически анализ, могат да се намерят началните числа. И тогава – да се създаде копие на „черната кутия“.

Нека да направим анализа. След като произведението на 3 числа е 0, следователно поне едно от числата е 0. Намерихме първото число. След това имаме, че произведението на 2 от числата е 10. Очевидно това са 2 числа, които на са 0. Т.е. имаме една 0 и две числа, които не са нули. И накрая, имаме произведение на 2 числа, което дава 10. Единствената такава комбинация е 2 и 5. Имаме трите числа на Добри. И дори не използвахме всичко, което той ни даде като информация.

Всъщност, в реалността ще бъде много по-сложно. Много повече данни ще трябва да се анализират. И много повече начални променливи ще трябва да бъдат открити. Но идеята е, че днес ние можем да създадем и запишем огромно количество информация, която е „изходящ продукт на мозъка“. Така в бъдеще тя ще бъде достатъчна за това своебразно „обратно инженерство“ (reverse engineering) на съзнанието ни…

Така, в заключение, ако възприемем съзнанието за „черна кутия“, и ако имаме достатъчно изходен продукт, създаден от тази „черна кутия“, то анализът на данните може да доведе до разбиране на самата кутия. И дори – до създаване на „друга кутия“, която ще има същата функционалност.

Накратко:

1.Вашето съзнание е във вашия мозък

2.Мозъкът може да емитира огромно количество данни, които фактически са негов „отпечатък“.

3.В бъдеще в друга кутия (компютърна система от супер-следващо поколение) същото съзнание ще бъде пресъздадено. Двете „черни кутии“ ще бъдат еднакви и ще правят едно и също. Т.е. Вие ще бъдете пресъздадени, възкресени.

Всичко това само въпрос на компютърни науки ли е?

Абсолтно Не.

Към настоящия момент вече не съществува съмнение, че един ден изкуствен интелект (ИИ) ще бъде създаден. Хиляди учени работят всеки ден, и дори днес вече има първи реални резултати. Така че частта, наречена „компютърна наука“, изглежда ясна и изчистена.

Все пак, това не е достатъчно за безсмъртие. Да, чист и нов ИИ, когато бъде създаден, ще бъде безсмъртен. Но да се пресъздаде „стар“, естествен мозък, съзнание, ще бъде много по-трудно. За да стане това, цялата „не-случайна“ част от нашето съзнание ще трябва да бъде изследвана. Всички „променливи“, които съществуват и си взаимодейстат, ще трябва да се намерят. Човешкото мислене ще трябва да бъде „преведено“ до същите „базови операции“, от които ще бъде изграден и ИИ. И след като ИИ съществува, и работи, следователно и естественият интелект ще може да се пресъздаде, базиран на същите основи. Дори е възможно тези основи допълнително да се развият в области, които не са нужни на „чистия нов ИИ“, поради разликите с „естествения ум“. Но след като веднъж имаме базата за ИИ, остава само въпрос на време да пресъздадем и естествения разум като ИИ.

Но как ще направим този „превод“?

Именно това е трудната част. Тя не е компютърна. Тя е най-вече – психология. Тя ще трябва да се превърне в математически прецизна наука. Ще трябва да си взаимодейства с медицината и с изследването на човешкия мозък. В допълнение – органичната електроника ще трябва да се развие, за да се изследва как електрическите импулси в мозъка създават мисленето. Мозъчната химия също ще трябва да се развие, за да се изследва „химическата част“. И много други изследвания ще са необходими – дори в области и науки, които сега не можем да си представим, преди да можем да кажем: „Знаем всички мозъчни променливи, взаимодействия и принципите на естествения интелект“. Това е нещо, от което ни делят векове, и повечето от усилието – ще е далеч от компютрите…

Но когато това стане, когато знаем принципите на „черната кутия“, тогава записаният изходен продукт на несъществуващи вече „черни кутии“, ще направи така че да съществуват отново…

Какъв е най-добрият начин за „изразя“ себе си?

Това е много сложен въпрос, защото засега не знаем точно как мозъкът функционира и кой от неговите изходни продукти най-добре го представя. Така, най-добрият начин да изразите себе си, е да генерирате възможно най-много съдържание. Всеки тип съдържание, който можете да си представите. Единственото и важно условие е, то да бъде генерирано от вашия ум, и да бъде вярно. Ако искате да бъдете пресъздадени на 100% като оригинала, вие не трябва да лъжете. Иначе бихте подвели вашия съживител. Всъщност, ако генерираното съдържание е достатъчно много, и ако ИИ е достатъчно развит, той ще може да засече лъжите ви, и да ги филтрира. В този случай, можем да кажем, че дори ако лъжете, вие проправяте пътя си към безсмъртието. Все пак, не е добра идея да разчитате на компютъра да поправя грешките ви – случайни или умишлени. Накратко – да бъдете честни и да създадете голямо количество съдържание, са основните изисквания за най-добро „изразяване“.

Но кои са най-добрите под-типове съдържание?

Без да претендираме, че този отговор е най-добрият, изглежда, че писането на текстове е най-доброто изразяване на мисловния процес. Пишете каквото искате. Няма нужда да е с високо качество или да сте Иван Вазов. Просто е нужно да е създадено от вас. Изходен продукт на вашия ум. И в никакъв случай „копи-пейст“. Така че – пишете всичко. Опишете фамилната си история, пишете за настоящата политика, за музикалните звезди, за нива книга, която сте харесали, за нов филм, за красиво момиче или момче на улицата, изобщо – за всичко, което може да хрумне на вашия ум. Запишете го. То ще е отпечатък на съзнанието ви.

Все пак, писането не е единственият начин да се изразите. Всеки вид креативно мислене и записването му биха направили същото. Можете също да рисувате. Това също създава отпечатък на съзнанието ви. И всъщност, няма нужда да бъдете професионален художник. Дори лоша картина би носила информация за вас. Реално, авторът на този текст не е много добър в рисуването. Но планира на направи няколко рисунки, и да ги добави в своето „досие на безсмъртието“.

Можете също да композирате музика, или да изпълнявате композирана от други музика. Вашето представяне ще носи информация за вас.

Най-общо – представете се по всеки начин, по който можете да си представите. Отидете на тестове за интелигентност и запишете резултата. Запишете резултата от всеки отговор, и времето за минаване. Решавайте математически уравнения и запишете решението. Анализирайте философски въпроси и запишете мислите си. Ако искате – можете дори да закачите една камера за себе си, да проследява вашите дни и нощи, и да записва всяка ваша дума, реакция, кихване и пр. Все пак, имайте предвид, че това ще струва много повече място за съхранение, и е съмнително дали ще се събере в безплатните квоти на настоящите услуги за съхранение на данни.

Всъщност, ние не можем да създадем списък на всички възможни начини да се изразите. Допускаме, че човешкото въображение и стремежът на човек към безсмъртие ще създаде изцяло нови средства за изразяване и представяне. Може и дори услуги с огромни въпросници и тестове ще се появят, за да ви помогнат да се представите.

Но основното изискване винаги ще бъде едно и също – всичко записано следва да е продукт на вашия мозък и вашето съзнание. И най-важното – бъдете честни…

Да бъдеш абсолютно честен означава вид „изповед“. Това е много лична информация. Тя може да ни нарани, ако някой я види…

Просто криптирайте всичко. Криптирайте, преди да го запишете някъде. И оставете ключа да бъде публикуван 30 или 100 години след смъртта ви. Всъщност, очаква се, че дори ключ няма да е необходим на ИИ, когато започне да ви пресъздава. Интелект с достатъчна мощност, че да пресъздаде съзнанието ви няма да има проблем да пробие всяка днешна криптираща технология. Така вашите тайни ще останат ваши, до деня на втория ви живот. Все пак, не бъдете прекалено усърдни. Не правете невъзможно дори за Бог да прочете вашето съдържание. Теоретично, възможно е криптиране, което ще се нуждае от енергията на цялата Вселена, за да бъде декриптирано. Не се подсигурявайте чак толкова… 🙂